De naam staat voor een zeldzame longziekte, waarbij delen van de longen constant verwijd en geïrriteerd zijn.
Bij bronchiëctasieën zijn de wanden van de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp tot diep in de longen) bijna voortdurend ontstoken en geïrriteerd. Dit komt omdat de bronchiën bij deze ziekte plaatselijk verwijd zijn, wat bacteriën de kans geeft om zich er gemakkelijk in te nestelen. Ze planten zich er voort en zo ontstaan er steeds opnieuw infecties. Het kan dus zijn dat u regelmatig last heeft van een longontsteking of bronchitis.
De ontstekingen veroorzaken op termijn schade in de longen, bijvoorbeeld doordat bloedvaatjes en trilhaartjes kapot gaan. Trilhaartjes werken normaal gesproken overtollig slijm weg uit de longen en de neus, maar bij bronchiëctasieën is dit niet meer mogelijk. Dat overtollige slijm leidt tot hoestbuien en benauwdheid, en is daarbij een broedplaats voor nog meer bacteriën.

bronchiectasieen

Behandeling in de zoutkamer zorgt ervoor dat bij patiënten met bronchiëctasieën een betere longfunctie krijgen, waardoor gevoeligheid afneemt evenals hoest en benauwdheid.

Kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Aan te raden sessies

10 – 30 sessies

Gedurende 2 – 3 maanden, aangeraden wordt 2-3x per week. 1 – 2 herhaalsessies per jaar. Effectiviteit ongeveer 75% tot 98 %
Halotherapie behandeling gaat verschijnselen tegen zoals:
• ontsteking
• bacteriële infectie
• overdadig slijmvorming
• spastische verschijnselen (spastische verschijnselen van de bronchiën)
• grote gevoeligheid van de ademhalingsorganen

Reservering maken