Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat halotherapie werkt.

Dit blijkt uit verschillende onderzoeken gedaan in verschillende landen over de wereld.

Diverse artsen en medisch deskundigen pleiten voor de verbazingwekkende effecten van halotherapie.
Duitsland heeft o.a. in Worms bij de praktijk van longspecialist, allergoloog en thoraxradiologie
Dr. Max Apprich en Dr. Alfred Apprich een behandeling met Halotherapie opgenomen.
In Engeland schrijft de National Health Service halotherapie officieel voor als behandeling van COPD. Canada erkend halotherapie als een medisch hulpmiddel voor de behandeling van ademhalingsmoeilijkheden.
Halotherapie heeft een versterkende werking door behandeling met zoute lucht. Het helpt om ontsteking, bacteriële infectie, overdadig slijmvorming, spastische verschijnselen (spastische verschijnselen van de bronchiën) en grote gevoeligheid van de ademhalingsorganen tegen te gaan die het ademhalingssysteem nadelig beïnvloeden

‘De inname van hypertonische zoutoplossingen bewerkt een blijvende vermijding van slijm en zet aan tot een verbeterde longfunctie. Deze behandeling zal de longen beschermen tegen aanvallen van slijm en longaandoeningen.’

(Uit: The New England Journal of Medicine, 2006; 354: 241-50)

“A Controlled Trial of Long-Term Inhaled Hypertonic Saline in Patients with Cystic Fibrosis”.
By Mark R. Elkins, M.H.Sc., Michael Robinson, Ph.D., Barbara R. Rose, Ph.D., Colin Harbour, Ph.D., Carmel P. Moriarty, R.N., Guy B. Marks, Ph.D., Elena G. Belousova, M.Appl.Sc., Wei Xuan, Ph.D., and Peter T.P. Bye, Ph.D., for the National Hypertonic Saline in Cystic Fibrosis (NHSCF) Study Group*

Wat is de effectiviteit van halotherapie?
De patiënten die aan het onderzoek meegedaan hebben werden na 6 tot 12 maanden na de eerste Halotherapie behandelingsreeks opnieuw onderzocht.
Uit onderzoek bleek de klinische staat van 85% van de patiënten met milde of tamelijk aanwezige astma, 75% met ernstige astma aan de bronchiën, 98% met chronische bronchitis, aanhoudende ontsteking van de bronchiën en blaasvorming in de vezelstructuur van de longen, verbeterde na halotherapie.
Er was geen verslechtering van de genoemde aandoeningen waarneembaar van de 3e tot de 12e maand.
De gemiddelde duur van de terugkomst van de aandoeningen was van 7,6 tot 0,9 maand.
Volgens de klinische studie gebruikten de meeste patiënten (60%) geen medicijnen en zochten zij geen medisch advies gedurende het onderzoek.

Studie onderzoek : studie ‘Halotherapie voor de behandeling van aandoeningen aan de ademhalingsorganen’. Journal of Aerosol Medicine, 1995, deel 8, nr. 3)
http://www.halotherapy.com/full-clinical-result.html
JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE
Volume 8, Number 3, 1995
HALOTHERAPY FOR TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES
ALINA V. CHERVINSKAYA and NORA A. ZILBER
Saint-Petersburg, Pavlov, Russia
Joint- Stock Company Aero med, Saint-Petersburg, Russia

http://chervinskaya.com/
Prof. Alina V. Chervinskaya, M.D., Ph.D.
Controlled Halotherapy, salt rooms, respiratory hygiene, dry salt aerosol, speleotherapy

pdf-icon

A review of halotherapy for chronic obstructive pulmonary disease

Lees het volledige onderzoek hier: onderzoek